Maluch + 2022-2029

NAZWA ZADANIA: Finansowe wsparcie żłobka z FERS z programu MALUCH+ 2022–2029

CEL ZADANIA: Utworzenie 13 nowych miejsc opieki w żłobku.

REZULTATY ZADANIA: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

GRUPY DOCELOWE: dzieci do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 161 330,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 133 129,52zł